2011. január 18., kedd

Civil szervezetek kapacitásfejlesztésének, képzésének támogatása

A pályázat célja: Civil szervezetek kapacitásfejlesztését, szakmai fejlődését, humánerőforrás ellátottságát, szervezeti fejlődését segítő alábbi közhasznú tevékenységek támogatása:
Oktatás, képzés, tréning szervezése, lebonyolítása.

Pályázók köre: közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkező társadalmi szervezetek, alapítványok, amelyeket a bíróság 2009. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett.

A pályázatokat kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani.

Beadási határidő: 2011. március 10.

A pályázatot elkészíti Önnek a Themis Iroda Kft.
Tel.: 30/205-5653
E-mail: themis.kft@gmail.com 

Nyomtatott vagy elektronikus kiadvány, sajtótermék létrehozásának és kiadásának támogatása

A pályázat célja: Civil szervezetek nyilvánossággal való kapcsolatát, tevékenységük, programjaik kommunikálását segítő tevékenységek támogatása

A pályázatokat kizárólag elektronikusan lehet benyújtani.

Beadási határidő: 2011. március 10.

A pályázatot elkészíti Önnek a Themis Iroda Kft.
Tel.: 30/205-5653
E-mail: themis.kft@gmail.com

Civil szervezetek működését, fejlődését segítő szolgáltatások támogatása

A pályázat célja: szolgáltató rendszerek kiépítésének ösztönzése, meglévő szolgáltatások fejlesztése, szolgáltatások nyújtása.

Pályázók köre: közhasznú vagy kiemelten közhasznú minősítéssel rendelkező társadalmi szervezetek, amelyeket a bíróság 2009. december 31-ig jogerősen bejegyzett.

Beadási határidő: 2011. február 10.

A pályázatot elkészíti Önnek a Themis Iroda Kft
Tel.: 30/205-5653
E-mail: themis.kft@gmail.com

2011. január 17., hétfő

Önkéntesség fejlesztését szolgáló pályázati program

A pályázat célja a magyar társadalomban az önkéntes tevékenység társadalmi megbecsülésének emelése, az önkéntes tevékenységre történő ösztönzés, az önkéntesek és fogadó szervezetek számának növelése az alábbi tevékenységek által:
A/1 A helyi társadalom fejlesztését célzó önkéntes akciók/programok megvalósítása a helyi közösségből érkező önkéntesek bevonásával
A/2 Az önkéntesség társadalmi fontosságát hangsúlyozó és népszerűsítő rendezvények, workshopok, kampányok, szakmai műhelyek, konferenciák megrendezése
A/3 A fogadószervezetek önkénteseket bevonó kapacitásának fejlesztése

Támogatottak köre: közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkező társadalmi szervezetek, alapítványok, amelyeket a bíróság 2009. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett.

Kizárólag elektronikusan lehet benyújtani.

Beadási határidő: 2011. február 10.

A pályázatot elkészíti Önnek a Themis Iroda Kft.
Tel.: 30/205-5653
E-mail: themis.kft@gmail.com

Civil szervezetek nemzetközi szerepvállalásának és együttműködésének támogatása

A pályázat célja: a civil szervezetek nemzetközi szerepvállalását és együttműködését segítő közhasznú tevékenységek támogatása:
a; A Kárpát-medencében megvalósuló magyar-magyar együttműködés, határmenti- és határon átnyúló civil kapcsolatok támogatása
b; Magyarországi civil szervezetek külföldi és nemzetközi szervezetekkel való együttműködése, tapasztalatcseréje, nemzetközi jó gyakorlatok honosítása.

A támogatottak köre: közhasznú, vagy kiemelten közhasznú minősítéssel rendelkező társadalmi szervezetek, alapítványok, amelyeket 2009. 12.31-ig a bíróság jogerősen nyilvántartásba vett.

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani.

Benyújtási határidő: 2011. február 24.

A pályázatot elkészíti Önnek a Themis Iroda Kft.
Tel.: 30/205-5653
E-mail: themis.kft@gmail.com

Érdekképviseleti célú civil együttműködések támogatása, a civil kontroll erősítése

A pályázat célja: Civil szervezetek tartós területi és/vagy szakmai együttműködésének előmozdítása, tovább fejlesztése, a hosszú távú kapcsolatrendszerek megalapozása, valamint az ehhez szükséges feltételek javítása, különös tekintettel az érdekképviseleti célú közhasznú tevékenységekre.

Támogatottak köre: közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkező társadalmi szervezetek, alapítványok, amelyeket a bíróság 2009. december 31-ig jogerősen bejegyzett.

Beadási határidő: 2011. február 24.
Kizárólag elektronikus benyújtásra van lehetőség.

A pályázatot elkészíti Önnek a Themis Iroda Kft
Tel.:30/205-5653
E-mail: themis.kft@gmail.com

A helyi kisközösségek és szakmai összefogások erősítése a civil részvétel és az állampolgári cselekvés támogatásával. A területi valamint a szakmai együttműködések ösztönzése, a civil szervezetek közös cselekvését elősegítő tevékenységi formák támogatása

A pályázat célja: A helyi kisközösségek és szakmai összefogások erősítése, a civil részvétel és az állampolgári cselekvés támogatásával. A területi valamint a szakmai együttműködések ösztönzése, a civil szervezetek közös cselekvését elősegítő cselekvési formák támogatása

A támogatottak köre: közhasznú és kiemelten közhasznú minősítéssel rendelkező társadalmi szervezetek, alapítványok, amelyeket a bíróság 2009. december 31-ig bejegyzett.

Kizárólag elektronikus pályázat benyújtásra van lehetőség.

Beadási határidő: 2011. február 24.

A pályázatát elkészíti Önnek a Themis Iroda Kft.
Tel.: 30/205-5653
E-mail: themis.kft@gmail.com